O společnosti

Naším cílem je spokojený odběratel. Cítíme se být součástí týmu, který vyrábí finální produkt.

S tímto přístupem k zákazníkům budujeme výjimečnou a úspěšnou společnost.

Historie

Začátek výroby pružin se datuje k roku 1993 . U zrodu stáli s nulovým kapitálem dva lidé; pan Vladimír Matějů a pan Miroslav Doubek. V té době se jednalo o výrobu jednoduchých pružin na strojích, které byly vyrobeny v šedesátých letech minulého století. Po roce 2000 jsme vybudovali nové výrobní prostory a obnovili výrobní park moderními NC stroji k výrobě pružin a výrobků z drátu a kalených planžet.

Certifikace

ISO 9001 : 2015
Systém managementu
kvality organizace

Zobrazit certifikát →

ISO 21500 : 2012
Systém managementu
řízení projektů organizace

OHSAS 18001 : 2007
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci